Sáng kiến tín dụng cấp nước của Việt Nam được ghi nhận

ThienNhien.Net – Tại một sự kiện diễn ra mới đây trong khuôn khổ phiên họp cấp Bộ trưởng của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ, Việt Nam đã có cơ hội báo cáo về công trình tín dụng cho vay cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn như một sáng kiến điển hình thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Sáng kiến trên nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về cung cấp nước và vệ sinh môi trường cho nông thôn Việt Nam, được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Khởi đầu từ năm 2004, chương trình thực thi sáng kiến cấp tín dụng đã tiến hành cho vay với lãi suất ưu đãi để các hộ gia đình xây mới/cải thiện công trình nước và vệ sinh gia đình. Tiến trình cho vay tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kế toán, tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình của Chính phủ, đồng thời còn có sự tham gia của các tổ chức quần chúng.

Đến nay, chương trình đã hỗ trợ tài chính cho trên 3,5 triệu hộ và có đóng góp quan trọng vào việc đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ về nước và vệ sinh của Việt Nam.