Dự án USS tuyển Tư vấn

Chương trình USAID Saving Species Project cần tuyển Tư vấn/Nhóm tư vấn (03 người) tập huấn cho các cơ quan thực thi pháp luật tại Quảng Ninh về phòng chống buôn bán động vật hoang dã.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 20/4/2020

Liên hệ: af.subs@savingspeciesvietnam.org