Hội thảo Du học Hoa Kỳ 2011 tại Hà Nội

Sắp tới, Hội Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE) sẽ tổ chức một loạt hội thảo Du Học Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chương trình hội thảo Du Học Hoa Kỳ do IVCE xây dựng từ năm 2002 để giúp cho (1) học sinh, (2) sinh viên, (3) người đi làm, (4) cán bộ giảng dạy về phương cách nộp đơn vào trường, tìm học bổng và thông tin tổng quát về Du Học Hoa Kỳ. Các chương trình tại hội thảo bao gồm:

– PTTH

– Ðại Học

– Sau Ðại Học: Thạc Sĩ và Tiến Sĩ

– Chuyên ngành: Y Khoa, Luật Sư, Kiến Trúc

Khi đến hội thảo, các bạn mang theo tài liệu Du Học Hoa Kỳ của IVCE in ra từ link sau: http://www.ivce.org/study.php?studyid=0000000002

Lịch và địa điểm của hội thảo tại Hà Nội như sau:

– Thời gian: 8h30 sáng thứ 7, ngày 25/6/2011.

– Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà D, Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi)

– Liên lạc: IVCE, nhipsong@ivce.org.

Đặc biệt, trong dịp hè năm nay, IVCE sẽ gửi 30 sinh viên Việt Kiều xuất sắc về Việt Nam dạy các lớp SAT, GRE, TOEFL và tiếng Anh nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên Việt Nam, đồng thời trợ giúp sinh viên Việt Nam trong việc Du Học Hoa Kỳ.

Lịch học chính thức tại Hà Nội như sau:

– Thời gian:

+ Tháng 6 (từ ngày 6 – 30): 2 lớp TOEFL, học từ thứ 2 – 5, mỗi buổi 1 giờ 30 phút.

+ Tháng 7 (từ ngày 11 – 29): 4 lớp TOEFL, 1 lớp GRE và 1 lớp SAT, học từ thứ 2 – 6, mỗi buổi 1 giờ 30 phút.

+ Tháng 8 (từ ngày 1 – 25): 3 lớp TOEFL, 2 lớp GRE và 1 lớp SAT, học từ thứ 2 – 5, mỗi buổi 1 giờ 30 phút.

– Địa điểm: Ðại học Bách Khoa Hà Nội

– Lệ phí: 500.000 đồng/tháng, lệ phí dùng để trả nhà ở, chi phí tổ chức và stipend cho người dạy tình nguyện

Liên hệ cô Hương để ghi danh: 04.3868.2163, huongnl-ctes@mail.hut.edu.vn.