Thả thêm cá Lia thia vào sông Sài Gòn

ThienNhien.Net – Hơn 100 cá thể cá Lia thia (Betta spp.) đã được Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) thả xuống sông Bến Cát, phụ lưu của sông Sài Gòn trong ngày hôm nay (29/6).

Hoạt động định kì này nằm trong Chương trình “Nghiên cứu đặc tính sinh học, nhân giống và thả lại một số loài cá bản địa không kinh tế” của WAR, được thực hiện từ tháng 2/2010 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng động về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài sinh vật bản địa và đóng góp trực tiếp vào công tác bảo tồn thiên nhiên.

Ngày 5/12/2010, WAR cũng thả hơn 100 con cá Lia thia vào khúc sông dưới Cầu Đỏ, cũng là một phụ lưu của sông Sài Gòn.

Hoạt động thả cá Lia thia trong ngày 29/6

Ngoài cá Lia thia, Tổ chức WAR cũng đang nghiên cứu nhân giống một số loài cá bản địa khác nhằm phục vụ cho mục đích tuơng tự, cũng như sử dụng các loài cá bản địa này trong hoạt động khuyến khích nuôi cá cảnh bản địa.