Hà Tĩnh: Tái thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 2/3, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã tái thả 43 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật hoang dã được tái thả về môi trường tự nhiên có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện sinh trưởng phát triển tốt.

Số động vật hoang dã được Vườn Quốc gia Vũ Quang tái thả trong đợt này gồm: 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 4 cá thể khỉ vàng, 8 cá thể rùa sa nhân, 2 cá thể rùa đất sê – pôn và 1 cá thể rùa núi vàng. Đây là các cá thể thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Các cá thể khỉ quý hiếm  được tái thả đều thích nghi với môi trường tự nhiên.

Cùng với đó, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tái thả 26 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc, là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Các cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc, là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Được biết, các loài động vật hoang dã, quý hiếm trên đều do người dân và các cơ quan chức năng tự nguyện giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Qua theo dõi, các cá thể động vật hoang dã đều đảm bảo sức khỏe, đủ điều kiện sinh tồn trong môi trường tự nhiên và tiếp tục được Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, bảo vệ,  góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tai “Vườn Di sản ASEAN”.