Quy hoạch cho 10 xã chịu ảnh hưởng của mỏ sắt Thạch Khê

ThienNhien.Net – Hôm qua (21/6), Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển bền vững kinh tế – xã hội (KT-XH) tại 10 xã chịu ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm và sẽ tăng dần trong những năm tiếp theo.

10 xã chịu ảnh hưởng bởi Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê bao gồm: Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Trị, Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Thắng và Tượng Sơn.

Đề án sẽ thực hiện quy hoạch, sắp xếp ổn định cho khoảng 4.000 hộ dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê gắn với Quy hoạch nông thôn mới.

Đề án ưu tiên thực hiện các dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; cơ sở chế biến hải sản; đóng mới tàu, thuyền đánh bắt hải sản; nuôi trồng thủy sản sinh thái tại các xã: Thạch Hải, Thạch Bàn, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Hội; phát triển vùng lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh rau an toàn và các dự án nuôi lợn siêu nạc, lợn giống… phù hợp với đặc điểm về điều kiện tự nhiên, xã hội của các xã thuộc Đề án.

Phát triển vùng lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh rau an toàn và các dự án nuôi lợn siêu nạc, lợn giống... phù hợp với đặc điểm về điều kiện tự nhiên, xã hội của các xã thuộc Đề án (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Bên cạnh đó ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng các tuyến đường giao thông liên xã, liên nông thôn… Trên cơ sở các quy hoạch ngành đã được phê duyệt, từng bước đầu tư, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp phụ trợ; đê sông, đê biển, khu neo đậu tránh, trú bão; các khu dịch vụ du lịch biển, dịch vụ thương mại cầu cảng; chợ đầu mối tại các trung tâm cụm xã…

Ngoài ra, Đề án còn ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm hành chính, trạm y tế các xã, các thiết chế văn hóa; Trung tâm dạy nghề huyện có quy mô và hình thức đào tạo phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ nhằm phát huy các ngành, nghề nông thôn. Phấn đấu tỷ lệ lao động được qua các lớp đào tạo, tập huấn đạt trên 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 10%.

Tổng mức đầu tư Đề án dự kiến khoảng 1.677 tỷ đồng.