Xây dựng chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã họp với các bộ, ngành hữu quan rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trước khi trình Chính phủ xem xét trong kỳ họp tới.

Chiển lược quốc gia về biến đổi khí hậu là một trong những cơ sở quan trọng cho các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong các ngành, lĩnh vực liên quan.

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, do vậy Chính phủ đã xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn.

Bản chiến lược đề ra các mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể mà Việt Nam thực hiện đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2100, xác định các nhóm nhiệm vụ chiến lược dựa trên quan điểm của Việt Nam đối với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Họp rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trước khi trình Chính phủ xem xét trong kỳ họp tới (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trong thời gian tới, các bộ, ngành sẽ gấp rút gửi đầy đủ các văn bản góp ý theo đúng trình tự yêu cầu. Các cơ quan liên quan rà soát kế hoạch hành động quốc gia, bao gồm các lĩnh vực, địa phương với các dự án cụ thể được chia nhóm ngắn hạn, dài hạn, dự án nâng cao năng lực cũng như các dự án ứng phó, thích ứng cụ thể.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo dự kiến rà soát, xây dựng danh mục dự án nằm trong diện cam kết hỗ trợ, những cơ chế đặc thù để triển khai, thu hút các dự án hạ tầng trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội nghị đầu tư, đồng thời làm việc với các nhà đầu tư quốc tế để thúc đẩy các dự án triển khai trên thực tế.