An Giang quy định giá tính thuế 8 loại tài nguyên

ThienNhien.Net – Ngày 3/6, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn, áp dụng với 8 loại tài nguyên thuộc 4 nhóm: đất, cát, đá xây dựng và nước thiên nhiên.

Cụ thể: giá tính thuế đối với đất khai thác để san lấp mặt bằng, xây lắp công trình là 20.000 đồng/m3; đất làm gạch ngói là 35.000 đồng/m3; cát san lấp mặt bằng (bơm) là 6.000 đồng/m3; cát xây dựng 17.000đồng/m3; đá xây dựng 55.000 đồng/m3; nước khoáng thiên nhiên 150.000 đồng/m3; nước mặt 2.000 đồng/m3; nước ngầm (giếng khoan, giếng đào) 33.000 đồng/m3

Ảnh minh họa: Yenbai.gov.vn

Giá tính thuế nêu trên được áp dụng với 3 nhóm đối tượng: 1-Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra, hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, chứng từ theo quy định. 2- Tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc theo sản lượng khai thác nhưng không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên. 3- Tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua tài nguyên, có cam kết về việc kê khai, nộp thuế tài nguyên.

Đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ chế độ chứng từ, sổ sách theo quy định thì giá tính thuế tài nguyên không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên của quy định này.