Ban QLDA Dioxin tuyển tư vấn đấu thầu và hợp đồng

Dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại Việt Nam” đã được chính thức phê duyệt vào ngày 28/6/2010 giữa Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường (MONRE) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP). Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) là đơn vị tài trợ cho dự án này. Dự án được triển khai trong 4 năm (2010 – 2013).

Hiện dự án đang cần tuyển nhóm tư vấn về đấu thầu và hợp đồng (02 người), có nhiệm vụ hỗ trợ dự án thực hiện các hoạt động liên quan đến kế hoạch đấu thầu năm 2011 đã được phê duyệt (Thời gian làm việc từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2011). Công việc tư vấn đấu thầu sẽ tập trung chủ yếu vào các hoạt động mua sắm, đầu tư nhằm tuân thủ theo đúng các yêu cầu của Quy chế Quản lý Chương trình, Dự án hợp tác Việt Nam – Liên hợp Quốc HPPMG và Luật Đấu thầu của Việt Nam. Cụ thể:

 1. Thực hiện thẩm định các hồ sơ mời thầu
 2. Thực hiện thẩm định kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu
 3. Tư vấn lập và thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu)
 4. Tư vấn và hỗ trợ BQLDA trong việc xử lý các tình huống liên quan đến các hoạt động mua sắm, quá trình đấu thầu

Kết quả đầu ra là các báo cáo chính, bao gồm:

1- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu

2- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

3- Các văn bản tư vấn xử lý tình huống

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

 • Có bằng Đại học (hoặc bằng Cao học) về luật hoặc quản lý dự án, hoặc các lĩnh vực có liên quan khác
 • Am hiểu pháp luật về đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam
 • Có chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu tối thiểu 3 năm
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về tư vấn và thực hiện các hoạt động đấu thầu, xây dựng và thương thảo hợp đồng
 • Có kiến thức về quản lý dự án và am hiểu những quy định liên quan đến quản lý các dự án ODA cũng như các luật khác liên quan đến đấu thầu
 • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt (cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt)
 • Thông thạo các phần mềm máy tính văn phòng.

HỒ SƠ YÊU CẦU

Để thuận tiện cho việc điều phối các hoạt động tư vấn, nhóm tư vấn sẽ cử 01 đại diện làm trưởng nhóm. Trưởng nhóm ngoài các hoạt động chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm chung về các hoạt động tư vấn, thống nhất với BQLDA về các kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động tư vấn, đảm bảo tiến độ thực hiện các hoạt động tư vấn, chất lượng các hoạt động tư vấn và chịu trách nhiệm trình nộp các báo cáo tư vấn cho ban quản lý dự án.

Hồ sơ mà nhóm tư vấn (02 chuyên gia) ứng cử vào vị trí này gồm:

(1) Thư bày tỏ quan tâm (trong đó nêu rõ ai là Trưởng nhóm)

(2) Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên trong nhóm

(3) Đề xuất tài chính để hoàn thành từng yêu cầu tư vấn nêu trong Mục 3 ở trên và các chi tiết nêu trong Phụ lục 1.

Hồ sơ có thể được gửi bằng email tới hien1906@yahoo.com hoặc bằng đường bưu điện tới địa chỉ:

Ban QLDA Dioxin, Phòng 714, tòa nhà Bản đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 26/4/2011.