Xây dựng cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Chiều 18/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp liên ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản – một trong những điểm đột phá được trông chờ trong Luật Khoáng sản mà Quốc hội mới thông qua.

Khai thác khoáng sản (Ảnh minh họa: Tin180.com)

Loại quyền khai thác khoáng sản này có tính đặc thù và chưa được quy định trong Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản nên cần một văn bản pháp quy riêng để điều chỉnh.

Nghị định này sẽ tạo cơ chế để Nhà nước thu một khoản tiền gọi là tiền cấp quyền khai thác khi giao quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân.

Theo các ý kiến thảo luận, khác với việc đấu giá tài sản thông thường khác, quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ phải căn cứ vào các đặc thù của sản phẩm như hầu hết không tái tạo, thay đổi giá trị sử dụng, có sự khác nhau về nhu cầu sử dụng, trình độ, công nghệ khai thác, chế biến…

Mặt khác, nguyên tắc xác định giá khởi điểm khi đưa ra đấu giá có tính đặc thù, phải tính toán đến nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, mang tính chuyên ngành sâu và khác nhau ở khu vực đã thăm dò hoặc chưa thăm dò, chưa xác định chính xác trữ lượng.

Cuộc họp đã thống nhất xây dựng khung nội dung chủ yếu của Dự thảo để trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới, với các quy định hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc đấu giá, quy định về xác định giá khởi điểm, trình tự thủ tục tiến hành đấu giá, cơ chế thu tiền trúng đấu giá…