Tờ thông tin về động đất và sóng thần ở Việt Nam

Ảnh minh họa: VietnamNet.

ThienNhien.Net –  Toàn bộ thông tin về khả năng xảy ra động đất và sóng thần tại Việt Nam đã được tổng hợp vắn tắt dưới dạng Tờ thông tin nhằm cung cấp những nội dung cơ bản và giúp nâng cao nhận thức về hai hiểm họa quan trọng này.

Tờ thông tin được đề xuất bởi Nhóm điều phối Chương trình thiên tai và các tình huống khẩn cấp (PCG NDE) thuộc Liên Hợp Quốc và được thực hiện bởi Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) cùng Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) bằng cách thu thập các thông tin đã được công bố, các mối nguy hiểm tiềm ẩn và báo cáo về tình hình phát triển thiên tai ở Việt Nam.

Nội dung ấn phẩm này bao gồm hai phần, phần đầu tập trung thông tin về nguyên nhân và tác động của động đất và sóng thần, phần hai thông tin chi tiết về khả năng xảy ra sóng thần, khả năng xảy ra động đất, sáng kiến quản lí rủi ro động đất và sóng thần ở Việt Nam cùng một vài hướng dẫn trước, trong và sau khi xảy ra hiểm họa.

Mời Quý vị xem chi tiết tại đây >>