Bổ sung đá ốp lát Thanh Hóa vào quy hoạch khoáng sản

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung 02 khu vực đá ốp lát diện tích 72 ha trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Hai khu vực đá ốp lát gồm đá gabro tại xã Hà Lai, Hà Châu có diện tích 16 ha và đá dăm kết núi lửa ở xã Hà Thanh có diện tích 56 ha.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò đá ốp lát tại 02 khu vực trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định.

Đồng thời, xem xét việc cấp giấy phép khai thác, sau khi báo cáo thăm dò trữ lượng đá gabro, đá núi lửa tại 02 khu vực trên được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung khu vực quặng chì – kẽm Bản Bó, thuộc các xã Mông Ân và Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vào danh mục dự án khai thác giai đoạn 2010-2015 thuộc Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì- kẽm giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020.