4 hồ thủy điện phối hợp chống lũ, phát điện

ThienNhien.Net – Từ 15/06 đến 15/09/2010, hồ Sơn La phải điều tiết đảm bảo an toàn công trình, các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phải điều tiết để phục vụ chống lũ và phát điện theo thứ tự ưu tiên. Đây là quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa mưa lũ năm nay, vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung cho Quyết định 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007.

Cụ thể, nội dung thứ tự ưu tiên được xác định theo quyết định mới (Quyết định 848/QĐ-TTg) bao gồm: đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn phát điện.

Trong việc đảm bảo an toàn công trình, ngoài đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, quyết định mới nêu rõ, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sơn La, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm một lần không được để mực nước hồ Sơn La vượt cao trình 183,58m trước ngày 01/08 và cao trình 190m từ ngày 01/08.

Hồ thủy điện Sơn La đã chính thức tích nước vào ngày 15/05, chuẩn bị cho việc vận hành tổ máy số 1 vào cuối năm nay. Do vậy, quyết định đã bổ sung các chỉ tiêu kỹ thuật, chế độ vận hành… liên quan đến hồ thủy điện Sơn La theo như các thông số trên.

Bên cạnh đó, các thông số về cao trình mực nước trước lũ các hồ trong thời kỳ lũ sớm, lũ chính vụ và lũ muộn cũng được đưa ra trong quyết định này.

Trong thời kỳ lũ sớm, cao trình mực nước trước lũ ở hồ Hòa Bình là 104m (cao hơn 6m so với quy định cũ), hồ Tuyên Quang 105,2m, hồ Thác Bà 56m, riêng hồ Sơn La là hồ tự điều tiết.

Đối với thời kỳ lũ chính vụ, cao trình mực nước trước lũ được quy định cụ thể tại hai thời điểm: trước 01/08 và từ 01/08.

Còn trong thời kỳ lũ muộn, khi mực nước hồ Sơn La đã ở cao trình 179m, nếu xảy ra lũ muộn, được xả xuống hạ du lưu lượng bằng lưu lượng đến, giữ mực nước hồ không vượt quá 179,3m.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa các hồ trong việc điều tiết đảm bảo chống lũ và phát điện cũng có sự thay đổi.

Theo đó, thời kỳ lũ chính vụ, hồ Hoà Bình bắt đầu điều tiết chống lũ cho hạ du khi dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội vượt cao trình 11,5 m. Hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà tham gia điều tiết chống lũ cho hạ du khi dự báo trong 24 giờ tới mực nước sông Hồng tại Hà Nội vượt cao trình 12 m và mực nước hồ Hòa Bình vượt cao trình 108,3 m; hoặc khi mực nước tại Hà Nội vượt cao trình 12,8 m. Hồ Thác Bà tham gia điều tiết chống lũ cho hạ du khi dự báo trong 24 giờ tới mực nước sông Hồng tại Hà Nội vượt cao trình 13,1 m.