Biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp

ThienNhien.Net – Đây sẽ là chủ đề chính của buổi hội thảo được tổ chức tại TP. Đông Hà, Quảng Trị trong hai ngày 23 và 24/4/2011.

Nhiều minh chứng cho thấy, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu. Không chỉ đe dọa đến tình hình an ninh lương thực, biến đổi khí hậu còn làm thay đổi điều kiện sinh sống của các loài sinh vật và tác động trực tiếp đến thời vụ cũng như cấu trúc mùa, quy hoạch vùng, kỹ thuật tưới tiêu, sâu bệnh, năng suất, sản lượng, đồng thời làm suy thoái tài nguyên đất và đa dạng sinh học. Việc tìm ra các giải pháp thích ứng cho ngành nông nghiệp vì thế trở nên quan trọng và cần thiết.
 
Dự án “Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư tỉnh Quảng Trị” do Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) và Trường Đại học Nông Lâm Huế phối hợp thực hiện từ tháng 5/2009 đã ra đời trên bối cảnh đó. Mục đích của dự án là trao quyền cho cộng đồng để tăng cường khả năng thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu. Dự án đã được triển khai tại 3 xã thuộc huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị, với nguồn vốn tài trợ từ Đại sứ quán Phần Lan.

Sau gần 2 năm thực hiện, dự án đã thu được một số kết quả nhất định, đặc biệt là những kinh nghiệm trong việc đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu và việc triển khai các mô hình thích ứng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Buổi hội thảo tới đây sẽ là dịp để các đơn vị thực hiện dự án chia sẻ về các kết quả đã đạt được, đồng thời cung cấp thêm thông tin cho việc hoạch định chính sách cũng như đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho các hành động sắp tới.