Giải ngân vốn CIDA để ứng phó với biến đổi khí hậu trước 31/3

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc sử dụng toàn bộ khoản viện trợ không hoàn lại của Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) để bổ sung vốn thực hiện cho Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu (NTP-RCC).

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện ký kết thỏa thuận hỗ trợ với CIDA nhằm đảm bảo giải ngân khoản vốn viện trợ này trước ngày 31/3/2011 như đề xuất của phía CIDA.

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 12/2008 với nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay là đánh giá diễn biến khí hậu; xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, các ngành và các địa phương. Trên cơ sở kết quả đánh giá, ngành và địa phương, xây dựng và lựa chọn các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là 1 trong 5 nước dự báo chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. Mực nước biển dâng thêm 1m sẽ ảnh hưởng tới gần 5% đất của Việt Nam, 11% dân số cả nước, 7% đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến khoảng 10% GDP.

Hiện có 21 chương trình, dự án tài trợ đa phương và song phương giúp đỡ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu với tổng số tiền 1,28 tỷ USD.