Khóa đào tạo kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Vườn thú Cleveland Metroparks xin thông báo về cơ hội tham gia và nhận học bổng “Khóa đào tạo kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt” của Việt Nam lần thứ VII. Hạn nộp đơn đăng ký: 28/02/2011.

Khoá học này do Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức.
Mục đích là trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về các loài rùa và đặc điểm sinh thái của chúng, đồng thời phát triển các kỹ năng nghiên cứu thực địa như kỹ năng điều tra, định loại loài, kỹ năng đo đạc, ghi chép dữ liệu và thực hành các phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu những mối đe doạ tới các loài rùa của Việt Nam và vai trò của Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng mang tính khu vực mà các loài rùa Châu Á đang phải đối mặt.
 
Sau khoá học, ATP sẽ ưu tiên cho các học viên có ý định thực hiện những dự án nghiên
cứu nhỏ (kéo dài từ 2 đến 3 tuần) trong năm 2011. Cán bộ nghiên cứu thực địa của ATP sẽ hỗ trợ học viên thiết kế và thực hiện dự án.
 
Đồng thời, ATP cũng sẽ hỗ trợ hỗ trợ kinh phí thực hiện những dự án này. Sinh viên có thể sử dụng nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp nếu được sự cho phép của Nhà trường.

Mẫu đơn xin học bổng được đính kèm dưới đây.