Hải Phòng phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển

ThienNhien.Net – Để giảm tác hại do thiên tai gây ra, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và xóa đói giảm nghèo, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển trong giai đoạn năm 2011 – 2015.

Mục tiêu là mở rộng đai rừng ngập mặn ven biển trên toàn bộ diện tích đất trống quy hoạch lâm nghiệp. Ðồng thời, tiến hành trồng bổ sung, cải tạo một số diện tích rừng trang ven biển nhằm bảo đảm phát triển rừng bền vững.

Phấn đấu đến cuối năm 2015, thành phố Hải Phòng sẽ nâng quỹ rừng ngập mặn ven biển lên hơn 6.800 ha, chiếm 27,7% diện tích bãi triều.

Ngoài ra, thành phố sẽ trồng bổ sung, nâng cấp 261 ha rừng trồng để nâng cao hiệu quả phòng hộ; triển khai giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn cho các tổ chức, nhóm gia đình hoặc cộng đồng dân cư, bảo đảm 100% diện tích rừng đều có chủ quản lý.

Được biết, từ năm 1992 đến nay, thành phố đã triển khai xây dựng các dự án nhằm khôi phục, phát triển và bảo vệ rừng ngập mặn phòng hộ ven biển. Nhờ đó, hệ thống rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn từ chỗ chỉ có 293 ha rừng năm 1990, đến nay diện tích rừng được bảo vệ và mở rộng quy mô lên hơn 4.700 ha.

Hải Phòng là thành phố ven biển có chiều dài đê biển là 125 km, với diện tích đất tự nhiên gần 152 nghìn ha, nằm trong vùng hạ lưu của hệ thống sông Thái Bình. Cùng với các tỉnh Nam Ðịnh, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng bãi triều và rừng ngập mặn.

Các tuyến đê biển có rừng bên ngoài đã được bảo vệ an toàn khi có bão lớn tràn vào. Rừng không những bảo vệ tốt cho các tuyến đê biển, giảm kinh phí sửa chữa, tu bổ đê kè thường xuyên, mà còn mang lại nguồn lợi thủy sản cho nhân dân địa phương.