Thả cá thể Cu li về rừng tự nhiên Tây Yên Tử, Sơn Động, Bắc Giang

Cá thể cu li nhỏ được ông Nguyễn Văn Đúc (Công an viên), thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phát hiện vào chiều tối ngày 15/5/2022 khi đang bám trên dây cáp Viễn thông ngay gần nhà.

Sáng ngày 17/5/2022, thực hiện Quyết định 115/QĐ-KL, ngày 17/5/2022 của Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang về việc thả động vật rừng về nơi cư trú tự nhiên, Hạt Kiểm lâm Tân – Việt – Hòa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm BQL Bảo tồn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động ( Bắc Giang), tổ chức thả 01 cá thể thể Cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus) trọng lượng 1,0 kg tại khoảnh 26, Tổ Dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, BQL Bảo tồn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Ông Hoàng Minh Trường – Trưởng CA xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa(người đầu tiên từ trái sang phải) và ông Nguyễn Văn Đúc – CA viên thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh (người thứ 2 từ trái sang phải) cùng ông Nguyễn Văn Thành Phó Hạt trưởng – Hạt Kiểm lâm Tân – Việt – Hòa (người thứ 3 từ trái sang phải) và ông Thân Ngọc Hoàn – Cán bộ CA xã Châu Minh (người đầu tiên bên phải) đang làm thủ giao nộp cá thể Cu li nhỏ theo quy định.

Cá thể cu li nhỏ trên thuộc Bộ Linh trưởng nhóm IB; Phụ lục II: CITES; nằm trong sách đỏ Việt Nam được ông Nguyễn Văn Đúc (Công an viên), thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phát hiện vào chiều tối ngày 15/5/2022 khi đang bám trên dây cáp Viễn thông ngay gần nhà. Ông Đúc mang về nhà chăm sóc, hôm sau ngày 16/5/2022 ông mang ra Công an xã Châu Minh trình báo và giao nộp cho Công an xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa và Hạt Kiểm lâm Tân – Việt – Hòa tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Kiểm lâm Tân – Việt – Hòa phối hợp với Kiểm lâm BQL Bảo tồn Tây Yên Tử thả cá thể Cu li nhỏ về rừng tự nhiên Khu Bảo tồn Tây Yên Tử.
Cu li nhỏ sau khi thả hòa nhập với môi trường thiên nhiên.

Ngay sau khi thả về rừng tự nhiên, cá thể Cu li nhỏ rất khỏe mạnh, nhanh chóng hòa nhập ngay với môi trường thiên nhiên hoang dã Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử.