Cấp phép khai thác đá hoa tại tỉnh Yên Bái

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc việc khai thác đá hoa tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác theo quy định hiện hành.

Đối với việc quản lý, khai thác vàng khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND 2 tỉnh trên tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 42/VPCP-NC ngày 05/01/2010; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/03/2011.