Quản lý, cấp phép khai thác vàng tại tỉnh Hà Giang

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý giao UBND tỉnh Hà Giang quản lý, cấp phép khai thác điểm quặng vàng trên diện tích 19,57 ha tại thôn Nà Diềm và thôn Nậm Thổm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Liên quan đến vấn đề quản lý, cấp phép khai thác vàng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang khẩn trương tổ chức thực hiện các đề án đánh giá bổ sung 08 điểm vàng tại tỉnh Hà Giang.

Cụ thể là điểm vàng gốc thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang; điểm vàng gốc, vàng sa khoáng Ngòi Kim thuộc các thôn Kim Thượng, thôn Kim, thôn Kim Tràng, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang; điểm vàng gốc, vàng sa khoáng thôn Hạ Sơn, xã Vĩ Thượng và thôn Khun, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình.

Đồng thời, điểm vàng gốc, sa khoáng Bản Tại, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc; điểm vàng sa khoáng sông Nhiệm, thuộc xã Niêm Toòng, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc.

UBND tỉnh Hà Giang rà soát, khoanh định cụ thể diện tích 08 điểm khoáng sản vàng nêu trên, đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Bên cạnh đó, phải lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm khai thác khoáng sản đầu tư công tác điều tra, đánh giá bổ sung khoáng sản.

Đồng thời, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định nội dung các đề án và kết quả thi công; đơn vị thi công là đơn vị có đủ năng lực theo quy định.