Hà Nội cải tạo môi trường sông Om

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc thực hiện Dự án cải tạo môi trường sông Om, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội thực hiện việc chỉ định nhà đầu tư và chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư của Dự án.

Được biết, Dự án cải tạo môi trường sông Om trải dài qua 5 xã của huyện Thanh Trì, bao gồm: Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp và Liên Ninh. Sông Om là một nhánh của sông Tô Lịch, chạy qua địa bàn huyện với chiều dài 8,2km.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan. Đồng thời cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, tiêu thoát lũ trong mùa mưa và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hai bên bờ sông, chống lấn chiếm đất đai…