Thành viên MRC cam kết bảo vệ chất lượng nước Mê Kông

ThienNhien.Net – Đáp ứng nhu cầu, bảo đảm cân bằng và hướng tới phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông được coi là nội dung chính được thảo luận tại phiên họp thường niên lần thứ 17 Hội đồng Ủy hội sông Mê Kông (MRC) quốc tế diễn ra ngày 26/01, tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là chủ đề định hướng dài hạn cho hoạt động Uỷ hội trong thời gian tới.

Phiên họp có sự tham gia của các Bộ trưởng phụ trách tài nguyên môi trường của các nước trong lưu vực, đoàn đại biểu Trung Quốc và Liên bang Myanmar, cùng các đối tác phát triển là tổ chức quốc tế ADB, UNDP, World Bank, IUCN và WWF.

Hiện nay, bối cảnh hợp tác Mê Kông đang gặp những thách thức không nhỏ như tình hình sử dụng và phát triển nhanh chóng tài nguyên nước như phát triển thủy điện, mở rộng diện tích tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp… đã gây ra nhiều mối quan ngại về các tác động tới môi trường, các dấu hiệu của biến đổi khí hậu trong những hiện tượng hết sức bất thường về thời tiết, gây lũ lụt, hạn hán lịch sử…

Chính vì vậy, phiên họp này cần xác định, thống nhất được định hướng cho một giai đoạn mới của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế cũng như sự phát triển của lưu vực sông Mê Kông cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2011 – 2015, nhằm ứng phó với các thách thức để quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trong lưu vực sông Mê Kông, vì lợi ích chung của các nước trong lưu vực.

Cụ thể, đến năm 2015, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải thực hiện có hiệu quả tuyên bố của Hội nghị Hua Hin do Thủ tướng 4 nước ký vào tháng 04/2010.

Tới dự và phát biểu trước các thành viên Hội đồng, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là phiên họp có những thuận lợi cơ bản khi cam kết hợp tác của các quốc gia thành viên đã được tăng cường mạnh mẽ, thể hiện trong Tuyên bố Hua Hin tại Thái Lan.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Việt Nam luôn quyết tâm, cam kết thực hiện nghiêm túc các ký kết của Hiệp định Mê Kông năm 1995 và Tuyên bố Hua Hin năm 2010 để hướng tới các mục tiêu chung. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đã kêu gọi các quốc gia, các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ và tài trợ cho các hoạt động của Ủy hội trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Uỷ hội và các đối tác đã cùng tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp phát triển bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là trên dòng chính sông Mê Kông, xác định các kế hoạch hành động của lưu vực nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và cuộc sống của hàng triệu cư dân phía hạ du, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược bao gồm cả đối tác đối thoại của Uỷ hội và xây dựng Uỷ hội theo hướng tự chủ, hiệu quả và đóng góp mạnh mẽ vào phát triển kinh tế xã hội tại các quốc gia thành viên và hợp tác khu vực.

Bên cạnh đó, Phiên họp lần thứ 17 sẽ tiếp tục thảo luận và xem xét thông qua các văn kiện rất quan trọng của Ủy hội như Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, kế hoạch chiến lược 2011 – 2015 của Ủy hội, thủ tục chất lượng nước và một số văn kiện hợp tác quan trọng khác.

Quan trọng nhất là các nước thành viên Ủy hội sông Mê Kông đã ký kết bộ thủ tục chất lượng nước với cam kết bảo vệ chất lượng nước của dòng sông này.

“Một mốc hết sức quan trọng với các nước trên lưu vực là bộ thủ tục chất lượng nước đã được ký kết. Nếu chúng ta nâng cao được chất lượng nước tức là chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống”, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh.

Phiên họp cũng sẽ xem xét thông qua văn kiện của một số chương trình, sáng kiến như nghe báo cáo về tiến độ và chỉ đạo việc thực hiện Tuyên bố Hua Hin, tăng cường tổ chức bộ máy và ổn định trụ sở cho Ban thư ký Ủy hội sông Mê Kông quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ của phiên họp này, Nhóm Tư vấn các Nhà tài trợ lần thứ 15 của Ủy hội cũng đã nhóm họp nhằm kêu gọi và cam kết tài trợ cho các hoạt động của Ủy hội.

Ủy hội sông Mê Kông quốc tế được thành lập cùng với việc ký kết Hiệp định Mê Kông từ năm 1995 và có chức năng chính là thúc đẩy, điều phối sự quản lý và phát triển bền vững nước và các tài nguyên liên quan khác vì lợi ích chung của các quốc gia thành viên và phúc lợi của người dân trong lưu vực.

Trong khuôn khổ hợp tác hiện nay về lưu vực sông Mê Kông, Ủy hội là tổ chức duy nhất có chức năng xây dựng các khuôn khổ pháp lý, trong đó có các quy chế ràng buộc đối với các quốc gia thành viên về chia sẻ công bằng, hợp lý tài nguyên nước và cùng nhau bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực sông bên cạnh chức năng thúc đẩy các dự án phát triển chung.