Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững

ThienNhien.Net – Tại Thông báo 368/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao giá trị và giá trị gia tăng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kết kinh tế với Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, dịch vụ hàng không…

Ảnh: Báo Lâm Đồng
Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng

Xây dựng cơ chế đặc thù đối với thành phố Đà Lạt

Về Đề án xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Đà Lạt, Phó Thủ tướng nhận định, Đề án đã xác định được vị trí, vai trò của thành phố Đà Lạt đối với vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ và cả nước, đồng thời làm rõ thêm tính chất đặc thù của Đà Lạt với điểm nhấn là lợi thế khí hậu để phát triển du lịch, văn hóa và vùng nông nghiệp công nghệ cao, cùng với đó là những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển thành phố Đà Lạt.

Để sớm hoàn thiện Đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chủ động làm việc với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học để tranh thủ và tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Đề án.

Đồng thời, tổ chức tốt các cuộc hội thảo khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận tiếp tục làm rõ mô hình phát triển, điều kiện, thể chế, có các nguyên tắc cụ thể làm cơ sở để xây dựng Đề án, tạo thế đột phá cho thành phố Đà Lạt phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.

9 tháng đầu năm 2013, tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Lâm Đồng đạt 19,7%; trong đó: Nông nghiệp tăng 17,1%, công nghiệp tăng 20,4%, dịch vụ tăng 21,1%; xuất khẩu tăng 7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 2,3% so với cùng kỳ.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đạt hiệu quả cao. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,3%; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị cơ sở và công tác dân tộc được tăng cường.

Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn khó khăn, thách thức, quy mô kinh tế nhỏ; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn bất cập; một số công trình trọng điểm triển khai còn chậm…