Thuê rừng không giữ được rừng

ThienNhien.Net – Hơn một năm qua, Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuê 168,3 ha đất rừng thuộc các khoảnh 8 và 9, tiểu khu 1658; khoảnh 9, tiểu khu 1659 nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn (Đắk Glong – Đăk Nông) để thực hiện dự án sản xuất nông – lâm nghiệp. Từ khi thuê, Công ty không những để mất rừng mà còn sử dụng trái với quyết định cho thuê của tỉnh đã ban hành trước đó.

Báo Đắk Nông ngày 19/1/2011 cho biết, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định Số 1493/QĐ – UBND cho Công ty TNHH Đỉnh Nghệ thuê 168,3 ha đất rừng, cũng theo quyết định của tỉnh, trong 168,3 ha đất rừng còn 58 ha đất có rừng trung bình, đất rừng nghèo: 52 ha, đất trồng cây lâm nghiệp: 44,3 ha, đất khác: 18,4 ha. Quyết định nêu rõ Công ty chỉ được sử dụng đất rừng vào các mục đích như: quản lý bảo vệ, kinh doanh phát triển rừng: 107,8 ha, đất trồng keo lai: 35,5 ha, đất trồng cỏ chăn bò: 7,1 ha, đất xây dựng cơ sở hạ tầng: 3 ha, đất làm đường giao thông nội vùng: 12,6 ha…

Tuy nhiên, từ khi nhận đất rừng Công ty luôn để xảy ra tình trạng phá rừng. Ông Hoàng Tiến Mạnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đắk Glong cho biết: “Khoảng nửa năm 2009, Công ty đã để xảy ra 11 vụ phá rừng làm thiệt hại 17,5 ha, và hàng chục ha đã bị dân lấn chiếm. Không những thế nhiều diện tích trong quy định là trồng keo lai Công ty lại trồng cây chanh dây, như vậy là sử dụng sai mục đích.”