Từ 26/11, các đập thủy điện phải đăng ký an toàn

ThienNhien.Net – Thông tư 34/2010/TT-BCT mới đây của Bộ Công Thương nêu rõ, các đập của công trình thủy điện phải thực hiện chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng và định kỳ báo cáo hiện trạng an toàn đập.


Theo đó, đập từ cấp II trở lên, ngoài chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng ở địa phương, thì bắt buộc phải có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng.

Việc nghiệm thu để đưa vào khai thác sử dụng đập do chủ đầu tư quyết định, trừ đập do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thực hiện.

Đồng thời, các chủ đập phải đăng ký an toàn đập tại Sở Công Thương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, đồng thời gửi tờ khai đăng ký an toàn đập cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT). Hàng năm, chủ đập lập báo cáo hiện trạng an toàn đập gửi 2 Sở này.

Đối với hồ chứa nước của công trình thuỷ điện có dung tích trữ bằng hoặc lớn hơn 10.000.000m3, ngoài việc gửi báo cáo về Sở Công Thương và Sở NN&PTNT, chủ đập phải gửi báo cáo về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương để theo dõi, quản lý.

Chu kỳ kiểm định an toàn đập được Bộ Công Thương thống nhất như sau: iểm định lần đầu thực hiện trong năm thứ 2 tính từ ngày hồ chứa nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường và định kỳ không quá 10 năm kể từ lần kiểm định gần nhất.

Đối với hồ chứa nước của công trình thủy điện có dung tích trữ nhỏ hơn 10.000.000m3 thì định kỳ không quá 7 năm kể từ lần kiểm định gần nhất phải kiểm định đập.

Các quy định tại Thông tư 34/2010/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ 26/11/2010.