Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nhanh chóng xây dựng Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011.

Đề án xây dựng phải lưu ý việc kết hợp, lồng ghép nội dung thực hiện các đề án, chương trình về vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn, bảo vệ môi trường các lưu vực sông.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng kết thực trạng môi trường và hoàn thiện các thông tư hướng dẫn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường phù hợp với quy mô, điều kiện hoạt động bảo vệ môi trường tại các làng nghề, ban hành trước quý III/2011. Đồng thời, tập trung đôn đốc việc điều tra, khảo sát đánh giá trực trạng môi trường làng nghề tại Việt Nam.

Được biết, theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 1.500 làng nghề, riêng đồng bằng sông Hồng có khoảng 800 làng nghề. Kết quả khảo sát của Trung tâm Tài nguyên nước và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, hiện trạng môi trường tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề công nghiệp và làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm còn nhiều băn khoăn.

Tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ, ô nhiễm không khí do bụi hơi độc, dung môi hữu cơ là khá cao. Như tại làng đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ- Bắc Ninh, hàm lượng bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt tại các khâu pha chế gỗ hàm lượng bụi vượt 1,5 lần, các khâu khác là 1,3 lần. Ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của máy vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1,1-1,2 lần.

Ở làng tái chế giấy Phong Khê-Bắc Ninh, xung quanh hàng chục tấn chất thải như giấy, túi ni lông, xỉ than không được xử lý vứt bừa bãi. Làng tái chế chì (Chỉ Đạo – Hưng Yên), nấu nhôm, chì (thôn Mãn Xá, Văn Môn – Bắc Ninh) không khí xung quanh nhiễm độc nặng nhất là chì, bụi, khí và cácboníc;…

Bởi vậy, việc khảo sát thực trạng môi trường làng nghề và xây dựng đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đang là yêu cầu đặt ra hết sức cần thiết.