Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

ThienNhien.Net – Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao (CNC) đến năm 2010 có mục tiêu đến năm 2020 hình thành và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp (DN) sản xuất sản phẩm, khoảng 200 DN nông nghiệp ứng dụng CNC tại các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời cung ứng dịch vụ CNC thuộc Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển.

Chương trình này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình còn đặt mục tiêu ứng dụng CNC nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp CNC đạt khoảng 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp (đến năm 2015). Mục tiêu này đến 2020 là 40% và tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC cũng tăng gấp đôi so với năm 2015, tạo ra các dịnh vụ mới có giá trị gia tăng cao, giải quyết các nhiệm vụ chủ chốt trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng.

Nghiên cứu, phát triển CNC tập trung vào 4 lĩnh vực

Theo nội dung của Chương trình, trước mắt trong nghiên cứu, phát triển CNC sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ tự động hóa; công nghệ vật liệu mới.

Trong đó, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, Chương trình tập trung vào công nghệ làm nền tảng cho phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ vi mạch điện tử, phần mềm nền. Các công nghệ đảm bảo cho xây dựng hạ tầng viễn thông hiện đại, mạng Internet thế hệ mới, chế tạo các thiết bị đầu cuối…

Với lĩnh vực công nghệ sinh học, tập trung vào công nghệ gen ứng dụng trong chẩn đoán, giám định và điều trị các loại bệnh, đặc biệt là các loại bệnh hiểm nghèo; chế tạo và sản xuất vắc -xin tái tổ hợp, protein tái tổ hợp; tạo các giống cây, vi sinh vật chuyển gen có giá trị kinh tế cao…

Đến 2020, đáp ứng 45% nhu cầu sản phẩm CNC thiết yếu

Cũng theo Chương trình, trong xây dựng và phát triển công nghiệp CNC, cần nâng cao năng lực, hiệu quả, đổi mới công nghệ và đẩy mạnh sản xuất sản phẩm CNC để đến năm 2020 đáp ứng khoảng 45% nhu cầu sản phẩm CNC thiết yếu của nước ta. Công nghiệp phụ trợ đáp ứng mục tiêu nội địa hóa khoảng 50% về giá trị trong các sản phẩm công nghiệp CNC sản xuất trong nước.

Để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, sẽ bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao trình độ chuyên môn cho 500 lãnh đạo chủ chốt của các dự án sản xuất sản phẩm CNC, 10.000 kỹ sư và những người làm công tác nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu của các dự án sản xuất sản phẩm CNC.

Bên cạnh đó, sẽ huy động 500 chuyên gia tình nguyện nước ngoài, 1.000 chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động CNC tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm CNC của Việt Nam.