Hà Nội cải tạo, nâng cấp các công trình chống hạn

ThienNhien.Net – Để đảm bảo công tác chống hạn vụ Xuân năm 2011, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý triển khai tu sửa, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ chống hạn theo đề xuất của Công ty Đầu tư Phát triển Thủy lợi sông Đáy.

Theo đó, Công ty Đầu tư Phát triển Thủy lợi sông Đáy có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các công trình chống hạn theo đúng quy định; đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác chống hạn vụ Xuân 2011.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra cụ thể, thẩm định và phê duyệt các giải pháp, phương án kỹ thuật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.