Hồ thủy điện Hàm Thuận sắp về mực nước chết

Do nhiều ngày không có mưa, mực nước hồ thủy điện Hàm Thuận xuống thấp. Tính đến 16 giờ ngày 7/5/2019, dung tích của hồ chỉ còn 11,9 triệu m3 nước (dung tích hữu ích 523 triệu m3).

Hiện nay, lượng nước về hồ khoảng 10 m3/s và lượng nước chạy qua máy cấp nước cho hạ du là 20 m3/s. Như vậy, lượng nước còn trong hồ chỉ đủ chạy máy đến ngày 15/5/2019.

Mức nước hồ thủy điện Hàm Thuận sẽ về mực nước chết và việc cung cấp nước cho hạ lưu sông La Ngà một số huyện thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều vị trí lòng hồ Hàm Thuận đã khô cạn, nứt nẻ.
Xe ô tô đi được giữa lòng hồ.
Nước chảy vào cửa nhận giờ chỉ như con lạch nhỏ.

Nhiều vị trí trong lòng hồ thủy điện Hàm Thuận bị chia cắt thành những vũng nhỏ.

hượng lưu phía đập tràn đã khô đáy.