Nối dài sáng kiến giải quyết ô nhiễm môi trường Hạ Long – Cát Bà

Để tiếp nối những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng nước và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực Hạ Long – Cát Bà, cần sự hợp tác hơn nữa giữa Quảng Ninh và Hải Phòng trong việc thực hiện các giải pháp liên quan đến tác động của phát triển du lịch đại trà đối với chất lượng nước và các loài động vật hoang dã; việc thực thi các quy định liên quan đến giảm rác thải nhựa…

Ngày 25/9, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ bẩy Dự án Liên minh Hạ Long – Cát Bà để đưa ra một số đề xuất tiếp tục duy trì những nỗ lực mà Sáng kiến đã thực hiện.

Theo IUCN, từ năm 2014, Liên minh Hạ Long – Cát Bà (HLCBA) do IUCN điều phối và thực hiện đã có nhiều nỗ lực trong bảo vệ môi trường tại Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà thông qua ban lãnh đạo của Liên minh. Trong thời gian qua, dự án tập trung vào hai mảng lĩnh vực chính là cải thiện chất lượng nước và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực.


Tái đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long nối dài sang Quần đảo Cát Bà chưa hoàn thành. Ảnh minh họa

Liên quan đến vấn đề chất lượng nước, dự án tập trung vào hai nhóm chính là khối doanh nghiệp và nhà nước. Dự án đã huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp vào cải thiện quản lý chất thải rắn thông qua hàng loạt các hoạt động trong chiến dịch “Hành động vì Hạ Long xanh” do các doanh nghiệp là thành viên của Liên Minh khởi xướng.

Những nỗ lực này đã được củng cố thêm với sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, cụ thể là quyết định cấm sử dụng phao xốp trong các công trình nổi tại Hạ Long vào tháng 7/2016 của UBND thành phố Hạ Long và quy định cấm sử dụng nhựa dùng một lần trên Vịnh vào tháng 9/2019. UBND tỉnh Quảng Ninh gần đây cũng đã ra quyết định yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tàu thuyền lắp hệ thống xử lý nước thải phù hợp trên tàu và các chủ cảng phải cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho tàu du lịch. Đây là các biện pháp cụ thể được địa phương dựa trên ý kiến đề xuất của đoàn đánh giá của IUCN được thực hiện vào tháng 7/20018.

Đối với vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, dự án đã hỗ trợ Hạ Long và Cát Bà xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học thông qua tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị và đặc biệt vận động phân bổ ngân sách địa phương cấp cho hoạt động giám sát đa dạng sinh học. Nếu Di sản Thiên nhiên Thế giới Hạ Long được mở rộng sang quần đảo Cát Bà với các tiêu chí bổ sung về đa dạng sinh học thì các biện pháp quản lý cần phải được thực hiện nhằm bảo tồn giá trị đa dạng sinh học nổi bật của khu vực này và những nỗ lực duy trì hoạt động giám sát lâu dài sẽ cung cấp dữ liệu cũng như nguồn thông tin đầu vào có giá trị để đưa ra các biện pháp quản lý.

Trong thời gian tới, chính quyền Quảng Ninh và Hải Phòng vẫn còn nhiều việc quan trọng cần thực hiện để tiếp nối những nỗ lực của dự án; đó là vấn đề tác động của phát triển du lịch đại trà đối với chất lượng nước và các loài động vật hoang dã; việc thực thi các quy định liên quan đến giảm rác thải nhựa và cải thiện chất lượng nước nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực.

“Đặc biệt, việc tái đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long nối dài sang Quần đảo Cát Bà, là mục tiêu dài hạn của IUCN, vẫn chưa được hoàn thành. Vì vậy, cần nhiều nỗ lực và hợp tác hơn nữa giữa Quảng Ninh và Hải Phòng để hoàn thiện hồ sơ nộp cho UNESCO”, báo cáo của IUCN nêu rõ.

Được biết, dự án HLCBA cũng thúc đẩy đưa ra những sáng kiến mới nhằm duy trì hoạt động của dự án sau khi kết thúc. Một trong những sáng kiến đó là Doanh nghiệp Việt Nam vì Môi trường (VB4E), được khởi xướng bởi IUCN cùng các đối tác, nhằm huy động tài trợ từ doanh nghiệp cho các dự án môi trường do các tổ chức phi chính phủ xây dựng tập trung vào Hạ Long – Cát Bà và các khu vực khác.