TP.HCM: Quy hoạch 1000 ha cho sản xuất muối

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã quyết định phê duyệt đề án “Quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Theo đó, mục tiêu quy hoạch của đề án bao gồm: xác lập quỹ đất diêm nghiệp ổn định trên 10 năm phù hợp với điều kiện tự nhiên để phát triển sản xuất muối; tổ chức chuyển đổi phương thức sản xuất muối theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có hiệu quả và bền vững; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu muối của người tiêu dùng và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, góp phần cùng cả nước giảm nhập khẩu muối; giải quyết việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho diêm dân và người lao động, phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của TP và huyện Cần Giờ; tổ chức sản xuất muối theo quy hoạch, kết hợp với hoạt động du lịch sinh thái, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn.

Về định hướng quy hoạch, tổng diện tích quy hoạch sản xuất muối đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 sẽ là 1.000 ha. Đến năm 2015 có khoảng 500 ha ruộng muối thực hiện phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt. Năm 2020: 100% diện tích muối sản xuất theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt, sản lượng 70.000 tấn – 75.000 tấn và sản phẩm sau muối. Năm 2025: tiếp tục nâng cao năng suất, sản lượng trên 80.000 tấn/năm và sản phẩm sau muối…