Hòa Bình chủ động đối phó hạn hán trên diện rộng

ThienNhien.Net – Năm nay, lượng mưa bình quân toàn tỉnh Hòa Bình đạt 1.592mm, thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Hầu hết các hồ chứa phục vụ cho sản xuất vụ đông- xuân 2010-2011 cũng thấp hơn từ 1- 2m so với mọi năm. Do đó, tỉnh Hòa Bình đang triển khai các biện pháp chủ động đối phó với hạn hán trên diện rộng.

Mực nước thủy điện Hòa Bình đang ở mức cốt 106m, thấp hơn mực nước trung bình hàng năm khoảng 10m. Toàn tỉnh có 513 hồ chứa để phục vụ sản xuất vụ đông-xuân 2010-2011, nhưng đến nay đều xuống thấp hơn mực nước hàng năm. Gần 2 tháng nay, trên địa bàn tỉnh hầu như không xuất hiện mưa, trời luôn khô hanh.

Trước tình hình trên, khả năng đảm bảo nước tưới gieo cấy cho vụ đông-xuân là rất khó khăn. Hòa Bình hiện có khoảng 6.600 ha lúa bị hạn sau khi cấy và trên 2.000 ha không có nước để làm đất và phải chuyển sang trồng cây cạn.

Trước nguy cơ hạn hán đang đến gần, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hòa Bình đã chỉ đạo các xã quản lý chặt chẽ nguồn nước hiện có. Trước mắt cần phải tập trung các biện pháp giữ nước, sử dụng nước sản xuất tiết kiệm. Đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ chứa đang sửa chữa và có biện pháp đảo bảo nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Các địa phương cần cơ cấu cây trồng và thời vụ vụ đông-xuân hợp lý, đảm bảo có nước tưới suốt vụ. Trong trường hợp không đảm bảo nước tưới hoặc không đủ nước làm đất, địa phương cần có phương án chuyển đổi sang trồng cây cạn sử dụng ít nước không để hoang đất; hỗ trợ kinh phí mua giống cho diện tích chuyển đổi.

Đồng thời, sửa chữa các cống, đập trạm bơm tưới, chuẩn bị sẵn sàng máy bơm dã chiến, dầu, guồng để chủ động cung cấp nước khi hạn xảy ra; triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi.