Loại 38 dự án thủy điện?

ThienNhien.Net – Kết thúc việc kiểm tra, đánh giá quy hoạch các dự án thủy điện ở miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ loại bỏ 38 dự án thủy điện đã phê duyệt quy hoạch và các dự án tại vị trí tiềm năng thủy điện, đồng thời yêu cầu điều chỉnh quy mô của 35 dự án thủy điện có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội hoặc không phù hợp với các quy hoạch khác.


Theo báo cáo của Bộ Công thương, trên địa bàn 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hiện có 393 dự án thủy điện, trong đó có 52 dự án đã phát điện, 74 dự án đang thi công xây dựng, 226 dự án đang nghiên cứu đầu tư và 12 dự án tiềm năng. Chất lượng thiết kế và thi công nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí có trường hợp lợi dụng dự án thủy điện để phá rừng.

9 tỉnh bao gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Được biết, số nhà đầu tư nhằm vào các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu du lịch để xin đầu tư thủy điện không phải ít.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh ở Quảng Nam có tới 5 dự án thủy điện nhỏ xin đầu tư, tại Lai Châu cũng có tới 11 dự án thủy điện gây ảnh hưởng đến Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé… Ngay cả khu du lịch thác Đam Bri ở Lâm Đồng cũng được nhà đầu tư quan tâm xin đặt công trình thủy điện.

Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại một số tỉnh cũng thiếu chặt chẽ, nhiều dự án được thông qua nhưng không hợp lý, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội…