Thực hiện ngay giải pháp bảo vệ môi trường sông Nhuệ, sông Đáy

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu 6 địa phương gồm Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và các bộ, ngành có liên quan thực hiện ngay các giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương và các cơ quan chức năng sớm hoàn thành “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy”, để trình Thủ tướng trước ngày 30/6; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định về môi trường, đồng thời hạn chế cấp phép đầu tư đối với 5 loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm chế biến tinh bột sắn, sản xuất hóa chất cơ bản, nhuộm, thuộc da và sản xuất bột giấy.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các cơ sở xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, sớm hoàn thiện và ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, trong đó có tiêu chuẩn chất thải xả vào các dòng sông.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành việc cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt riêng cho các đô thị và khu dân cư quanh lưu vực hai sông trên, bảo đảm đến năm 2020 cơ bản xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt đô thị gây ra.