Dự án bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2" với tổng kinh phí 34,083 triệu USD, trong đó vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 30 triệu USD.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự án trên theo quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Được biết, Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2” được thực hiện tại các cơ quan trung ương và 34 xã của 6 huyện ở 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Dự án đặt mục tiêu thiết lập hệ thống hành lang đa dạng sinh học tại 3 tỉnh miền Trung, phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực, thích ứng với biến đổi khí hậu, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng địa phương nhằm tăng trưởng kinh tế khu vực.