Phục hồi đất ô nhiễm bằng cỏ

ThienNhien.Net – Nghiên cứu thử nghiệm của Viện Công nghệ môi trường (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) đã chỉ ra rằng, hoàn toàn có thể loại bỏ ô nhiễm ở những vùng đất trước đây từng khai thác và chế biến quặng chỉ sau 2 – 3 năm trồng các loại cây như cải xanh, dương xỉ, cỏ vetiver hay mần trầu…


Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 2 loài dương xỉ (tên khoa học là Pteris VittataPityrogramma Calomelanos) và cỏ mần trầu (Eleusine Indica) đều có khả năng tích lũy kim loại nặng, đặc biệt là các chất chì, kẽm, asen và cadmium. Với các vùng ô nhiễm chì cao thì cỏ Vetiver lại phù hợp hơn cả. Trước đó, loại cỏ này cũng được áp dụng trồng nhằm chống xói lở đất và hấp thụ kim loại nặng trong nước bị ô nhiễm.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu mẫu đất ở một số mỏ tại làng Hích (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và mỏ thiếc tại xã Hà Thượng (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), sau đó áp dụng trồng thử nghiệm cỏ vetiver và hai loài dương xỉ tại đây, kết quả rất khả quan. Sau 3 – 4 tháng trồng, hàm lượng kim loại nặng như chì, kẽm, asen… trong đất giảm đáng kể, thậm chí ở độ sâu nhất định (khoảng 30cm), các kim loại nặng còn có thể được xử lý gần như hoàn toàn.

Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống 2 loài dương xỉ bản địa, cỏ mần trầu, cỏ vetiver để phục hồi ô nhiễm kim loại nặng trên các vùng khai khoáng, đồng thời nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất sinh khối kim loại nặng từ thân, rễ các loài thực vật.