WWF tài trợ bảo tồn sao la ở Thừa Thiên – Huế

ThienNhien.Net – Ngày 13/10, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tiếp nhận dự án "Sao la trong nguy cấp – tập trung bảo vệ trong Khu bảo tồn sao la tỉnh Thừa Thiên – Huế" do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên niên (WWF) tài trợ, với tổng số tiền là 213.773 USD. Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2011.


Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ giao trách nhiệm cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư giúp Ban quản lý Khu bảo tồn sao la triển khai dự án đúng cam kết và tiến độ đề ra.

Được biết, khu vực triển khai dự án sẽ bao gồm Khu bảo tồn sao la và phần mở rộng của Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trước đây, trong chương trình bảo tồn sao la, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và tỉnh Quảng Nam đã ký một bản cam kết bảo tồn loài sao la, mỗi khu bảo tồn có diện tích 121 km2. Đây là hai khu bảo tồn sao la mới thành lập nằm gần nhau, có khu mở rộng 165km2 nối hai khu bảo tồn này với Vườn quốc gia Bạch Mã rộng 220km2, tạo ra một khu vực sinh sống an toàn rất cần thiết cho loài sao la.

Ngoài ra, đây cũng là nơi sinh sống của một số loài động vật đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng như mang Trường Sơn, voọc ngũ sắc, vượn má trắng và còn nhiều loài khác mới được phát hiện và chưa được công bố.

Theo ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, dự án giúp tiến hành các nghiên cứu cần thiết; cung cấp các thông tin quan trọng và xây dựng các công cụ quản lý, các kế hoạch mở rộng của Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn sao la và các khu vực giáp ranh để bảo tồn các loài thú này tốt hơn. Dự án còn thực hiện các giải pháp bảo tồn như ngăn chặn tình trạng săn bắt, quản lý rừng cộng đồng và các hệ thống chia sẻ lợi ích… nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của lực lượng chức năng trong công tác bảo tồn sao la…