Bạc Liêu: Thành lập nhóm đồng quản lý tài nguyên ven biển

ThienNhien.Net – Ngày 20/12, tại xã ven biển Hiệp Thành thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ ra mắt Nhóm đồng quản lý tài nguyên ven biển đầu tiên của tỉnh.

Nhóm đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên là một quá trình chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn giữa các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương để cùng nhau quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững. Đồng quản lý tài nguyên được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, đàm phán và xây dựng mối quan hệ giữa các nhóm người sử dụng tài nguyên với chính quyền địa phương nhằm sử dụng lâu dài các nguồn tài nguyên và cũng nhằm nâng cao nhận thức của con người trong vấn đề sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đây là một hoạt động mới được áp dụng tại Việt Nam nói riêng và một số quốc gia trên thế giới nói chung đang được các cấp chính quyền và cộng đồng người dân quan tâm áp dụng như một phương thức chung tay quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tỉnh Bạc Liêu đã chọn xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu để thành lập Nhóm đồng quản lý tài nguyên ven biển đầu tiên của tỉnh với tổng số 133 thành viên gồm 84 nam, 49 nữ; đại đa số là người địa phương có cuộc sống gắn bó với nguồn tài nguyên rừng và biển.

Việc thành lập Nhóm đồng quản lý tài nguyên ven biển xã Hiệp Thành là nhằm bảo vệ và khai thác hợp lý rừng và nguồn lợi thủy sản để phát triển lâu dài, bền vững; cải thiện môi trường, giảm các tác hại của thiên tai do biến đổi khí hậu; tạo điều kiện cho người dân tại địa phương có thu nhập ổn định

Được biết, sau Nhóm đồng quản lý tài nguyên ven biển xã Hiệp Thành, Dự án phát triển rừng ngập mặn của Đức (GTZ) cũng sẽ đề nghị Ban chỉ đạo dự án tỉnh tiếp tục thành lập các Nhóm đồng quản lý tài nguyên ven biển mẫu tại 2 huyện ven biển Hòa Bình và Đông Hải.

Tỉnh Bạc Liêu có chiều dài bờ biển hơn 56 km, nằm dọc trên gần 10 xã phường, thị trấn của 3 huyện Đông Hải, Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu. Bạc Liêu có ngư trường rộng, phần lớn hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng và khai thác biển nên việc thành lập nhóm đồng quản lý tài nguyên ven biển rất có ý nghĩa giúp bà con ngư dân hiểu biết thêm kiến thức, điều kiện nuôi trồng, khai thác nhằm sản xuất có hiệu quả mang tính bền vững.