Tái phát hiện 1/3 động vật có vú tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Các nhà sinh vật học Australia cho rằng, 1/3 số động vật có vú bị công bố tuyệt chủng trong tự nhiên trước đây đã được tái phát hiện trong những thập kỷ vừa qua.


Tiến sỹ Diana Fisher và Simon Blomber thuộc trường Đại học Queensland đã tiến hành nghiên cứu về sự tuyệt chủng của các loài động vật có vú từ thế kỷ 16 đến nay. Các nhà khoa học đã lập một danh sách gồm tất cả các loài động vật có vú được công bố đã tuyệt chủng trên các tài liệu khoa học. Theo danh sách này, 187 loài động vật có vú đã tuyệt chủng từ năm 1950. Tuy nhiên có 67 loài đã được tái phát hiện trong số này.

Tiến sỹ Fisher cho biết, phần lớn những loài động vật có vú được tái phát hiện là những loài động vật bị cho là đã tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hoại. Trong khi đó, những động vật có vú, bị công bố tuyệt chủng do con người săn bắt, bệnh dịch và bị giết bởi kẻ thù trong tự nhiên hầu như không có trong danh sách được tái phát hiện.

Một số loài động vật có vú khác được tái phát hiện sau khi được coi là tuyệt chủng bao gồm loài hươu đùi vằn ở Congo, loài solenodon ở Cuba, loài chuột trên đảo Christmas, loài cáo bay Vanikoro trên đảo Solomon, kangaroo tý hon ở Australia và loài cáo bay Talaud ở Indonesia.