Lần thứ hai thả voọc mông trắng về Vân Long

ThienNhien.Net – Ngày 02/11, Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC) thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã tiến hành thả hai cá thể voọc mông trắng về Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Đây là hoạt động trên nằm trong dự án “Tái hòa nhập loài voọc mông trắng vào khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long” giai đoạn 2011 – 2013, nhằm tăng số lượng quần thể voọc mông trắng cho Việt Nam và thế giới.

Hai cá thể Voọc mông trắng trước khi được thả về tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ảnh: vov.vn)

Theo ông Tilo Nadler, Giám đốc EPRC, hai cá thể voọc mông trắng (một đực, một cái) đã được kiểm tra sức khỏe và gắn chíp định vị điện tử trước khi thả về tự nhiên. Đây là lần thứ hai voọc mông trắng được thả về tự nhiên (lần đầu diễn ra vào tháng 8/2011) và nơi tiếp nhận cũng là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – theo tin từ VOV News ngày 02/11/2012.

Voọc mông trắng có tên khoa học Trachypithecus delacouri, là một trong bốn loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và một trong năm loài linh trưởng nguy cấp của Việt Nam. Chúng cũng là loài có tên trong danh sách 25 loài linh trưởng nguy cấp hàng đầu thế giới.