Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra chỉ thị về việc chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Đây là tỉnh có 137 km bờ biển, trong những năm qua đã chịu ảnh hưởng rõ rệt của BĐKH.


Chỉ thị nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; tổng hợp tình hình tác động và kế hoạch ứng phó với BĐKH báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành; áp dụng các công nghệ mới, các giải pháp khoa học kỹ thuật hiện đại chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và biện pháp kỹ thuật canh tác mới phù hợp với BĐKH. Đồng thời, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, mặt nước thủy sản; quy hoạch khai thác sử dụng tổng hợp nguồn nước trên các lưu vực hiệu quả, có sự xem xét đến tác động của BĐKH; thực hiện tốt chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển.

Nâng cấp hệ thống đê kè sông, biển

UBND các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch xây dựng phương án ứng phó với BĐKH của địa phương; rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm, đặc biệt là các vùng cửa sông, ven biển, vùng nguy cơ sạt lở đất đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương; thực hiện các biện pháp trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, bảo tồn các cồn cát ven biển; tranh thủ huy động các nguồn lực hoàn thành việc nâng cấp hệ thống đê kè sông, biển.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ theo dõi thường xuyên và thông báo kịp thời những thông tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, bão và các hiện tượng thời tiết bất thường khác; hàng năm, tổng hợp các số liệu về khí tượng, thủy văn và đánh giá sự BĐKH của tỉnh để có biện pháp thích ứng.

Tỉnh Hà Tĩnh có địa hình đa dạng, phức tạp, đồi núi nhiều, độ dốc lớn, với 137 km bờ biển. Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã chịu ảnh hưởng rõ rệt của BĐKH với các hiện tượng nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng lên, lượng mưa nhiều vùng đã giảm rõ rệt, hạn hán ngày càng trầm trọng hơn, tần suất và quy luật bão lũ có sự thay đổi khó lường, đã có hiện tượng nước biển lấn sâu vào các sông và xuất hiện hiện tượng xâm thực bờ biển ở một số địa phương ven biển…