Công điện khẩn đề đối phó với không khí lạnh

ThienNhien.Net – Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ TN&MT, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức vừa ký Công điện số 01/2009/CĐ-BTNMT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ gồm Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ để đối phó với không khí lạnh khá mạnh đang diễn ra.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày 9/1 – 14/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ vùng núi từ 20C – 40C, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhiệt độ từ 80C – 110C, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 140C – 170C, vùng núi cao đề phòng có băng giá. Đây là một đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiệt độ rất thấp và gây hại cho người, gia súc và sản xuất nông nghiệp.

Để đối phó với đợt không khí lạnh này, Công điện chỉ rõ nhiệm vụ từng đơn vị. Cụ thể:

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn các tỉnh thuộc miền Bắc và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin dự báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về đợt không khí lạnh này cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng và các Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo và đưa tin kịp thời cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện nghiêm túc việc phối hợp cung cấp thông tin dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn trên phạm vi toàn quốc và hệ thống sông Hồng – Thái Bình cho Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh trên biển để có những xử lý kịp thời những sự cố xảy ra.

Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, Ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt gió mùa này; có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp để khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường.

Sở TN&MT các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin rét đậm, rét hại; kiểm tra các bản tin dự báo có kịp thời đến mọi người dân trong vùng bị ảnh hưởng; chủ động phối hợp với các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, các Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn cấp tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, các cơ quan thuộc tỉnh triển khai việc phòng, tránh đợt rét đậm, rét hại nêu trên; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, các Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc quận, huyện, các cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường tại phường, xã phối hợp tổ chức việc phòng, tránh có hiệu quả.

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Công điện này, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo kịp thời.