Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên về an ninh hạt nhân

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 12 – 13/04, tại Washington DC (Mỹ), đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân, với sự tham dự của lãnh đạo hơn 40 nước có thế mạnh về hạt nhân. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng được mời tham dự Hội nghị này.


Hội nghị cấp cao đầu tiên về an ninh hạt nhân lần này là dịp để các nước cùng thảo luận đề ra những định hướng, nguyên tắc lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh hạt nhân.

Cụ thể, Hội nghị tập trung thảo luận về các vấn đề: mối đe dọa khủng bố hạt nhân; hành động quốc gia nhằm bảo vệ vật liệu hạt nhân; tăng cường vai trò của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trong đảm bảo an ninh hạt nhân; hành động quốc tế nhằm bảo vệ vật liệu hạt nhân.

Kết quả mong đợi của hội nghị là sẽ đưa ra một tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó cam kết sẽ áp dụng mức an ninh hạt nhân cao nhất và coi đây là vấn đề mấu chốt cho việc phát triển và mở rộng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.