Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Ngày 24/9/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, các đơn vị sử dụng dịch vụ hưởng lợi từ rừng phải trả trả một phần nguồn lợi thu được cho chủ rừng.


Khởi đầu với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo đó, rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là các khu rừng có cung cấp một hay nhiều dịch vụ môi trường rừng theo quy định, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Loại dịch vụ môi trường bao gồm: bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông suối, điều tiết lòng hồ; điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và cho đời sống xã hội; hấp thụ và lưu trữ cacbon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển bền vững; bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.

Những đối tượng sau đây phải chi trả dịch vụ môi trường rừng: Các nhà máy thủy điện; các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch; các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước; các tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng; các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cacbon của rừng, dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên…

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.