Thành lập Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa cho phép Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập Hội đồng Doanh nghiệp (DN) vì sự phát triển bền vững, nhằm hỗ trợ cộng đồng DN thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.


Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động của Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, từ năm 2006, VCCI đã thành lập Văn phòng vì sự phát triển bền vững của DN với mục tiêu xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năng động, mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát kiển kinh tế – xã hội.

Văn phòng này giúp hướng dẫn, tư vấn cho DN triển khai các giải pháp phát triển bền vững, nghiên cứu các tiêu chuẩn và thông lệ của quốc gia cũng như quốc tế, xây dựng các công cụ hỗ trợ quản lý phục vụ DN phát triển bền vững, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các giải thưởng về phát triển bền vững cho DN.

Cùng với việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, nhiều đối tác nước ngoài cũng đã cam kết ủng hộ VCCI trong việc hỗ trợ DN phát triển bền vững.