WB tăng tài trợ hỗ trợ thực hiện các mục tiêu thiên nhiên kỷ

ThienNhien.Net – Trong phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) ngày 20/09 tại New York, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới – Robert B. Zoellick đã tuyên bố Ngân hàng Thế giới (WB) luôn hướng đến các mục tiêu MDG, đồng thời cam kết tài trợ nhiều hơn cho nông nghiệp, giáo dục, y tế để đối phó với khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính.


Được ký kết vào năm 2000, những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ – MDGs là bản cam kết giữa các nước đang phát triển, các nhà tài trợ và các đối tác khác nhằm xóa bỏ đói nghèo, cải thiện phúc lợi kinh tế cho người nghèo trên toàn thế giới vào năm 2015.

“Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là trọng tâm trong sứ mệnh của Nhóm Ngân hàng Thế giới và công việc hàng ngày của chúng tôi. Từ năm 2000, nguồn vốn từ IDA (Hiệp hội Phát triển Quốc tế) đã cứu sống 13 triệu người trên thế giới, chủng ngừa cho 311 triệu trẻ em, giúp cho 177 triệu người dân thế giới tiếp cận với nguồn nước sạch, hơn 47 triệu người tiếp cận được các dịch vụ y tế, cung cấp dinh dưỡng bổ sung cho 99 triệu trẻ em và giáo dục cho 13 triệu trẻ em gái.” – ông Zoellick phát biểu trong phiên họp.

Cũng theo ông Zoellick, để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ không chỉ là thách thức với các nước nghèo nhất mà cả với các nước có thu nhập trung bình – nơi tạp trung 70% dân số nghèo của thế giới sinh sống. Do đó, Ngân hàng Thế giới sẽ tập trung vào “Chương trình Tiếp cận” giúp đảm bảo người dân có thể hưởng lợi từ các dịch vụ y tế căn bản, giáo dục chất lượng, nước sạch, năng lượng, thực phẩm và việc làm…

Hướng tới năm 2015, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng, điều quan trọng là cộng đồng phát triển rút ra các bài học trong thập kỷ thực hiện MDGs vừa rồi và xây dựng trên nền tảng đó để có thể đạt được các kết quả phát triển tốt hơn trong thời gian tới.