Sách hướng dẫn tuyên truyền tiêu dùng bền vững động thực vật hoang dã

ThienNhien.Net – Với mục đích hướng dẫn các cấp uỷ Đảng chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động, thực vật hoang dã, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng cơ quan, ban, ngành có liên quan và một số tổ chức phi chính phủ tiến hành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách "Hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện tiêu dùng bền vững động, thực vật hoang dã".

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đánh giá về buôn bán, tiêu thụ động, thực vật hoang dã ở Việt Nam trong khuôn khổ giai đoạn 2 của dự án “Thay đổi hành vi-Giảm tiêu thụ các sản phẩm động, thực vật hoang dã tại Hà Nội, Việt Nam”, do Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình Tiểu vùng Mê Kông mở rộng của mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) phối hợp thực hiện, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA). 

Sách “Hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện tiêu dùng bền vững động, thực vật hoang dã” gồm 2 phần chính: Phần 1 là toàn văn Hướng dẫn số 109-HD/BTGTW ngày 08/06/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn các cấp uỷ Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội tuyên truyền việc thực hiện tiêu dùng bền vững động, thực vật hoang dã. Phần 2 được biên soạn dưới dạng hỏi-đáp, cung cấp thông tin liên quan về bảo tồn đa dạng sinh học; về buôn bán, tiêu thụ động, thực vật hoang dã và hướng dẫn thực hiện tiêu dùng bền vững loại sản phẩm này. 

Sách còn có các phụ lục là danh mục các loài động, thực vật hoang dã bị cấm hoặc hạn chế khai thác, buôn bán, tiêu thụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.