Hội thảo Bảo tồn vượn đen má trắng dựa vào cộng đồng tại Vân Hồ

Ngày 3/3, tại huyện Vân Hồ, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vân Hồ, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ, UBND xã Vân Hồ tổ chức Hội thảo Bảo tồn vượn đen má trắng dựa vào cộng đồng tại Vân Hồ.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Vượn đen má trắng là loài bản địa ở Việt Nam, Lào và Nam Trung Quốc. Loài này đã được xếp hạng ở mức độ “Cực kỳ nguy cấp” trong Danh lục Đỏ của Tổ chức bảo tồn thế giới từ năm 2008 và ở mức “Nguy cấp” trong Sách Đỏ của Việt Nam. Loài cũng có tên trong các loài được ưu tiên bảo vệ và bảo tồn theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.

Qua khảo sát, hiện nay, trên địa bàn huyện Vân Hồ có khoảng 13 cá thể vượn đen má trắng đang sinh sống trong những dải rừng liền khoảnh có mức độ đa dạng sinh học cao tại các bản Pa Cốp, Chua Tai, Bó Nhàng 2, Hua Tạt, xã Vân Hồ và bản Lũng Xá, xã Lóng Luông. Vào cuối năm 2020, Trung tâm con người và thiên nhiên đã quay video và chụp ảnh đã ghi nhận ít nhất thêm 2 cá thể vượn non trong quần thể này.

Vượn đen má trắng được chụp tại huyện Vân Hồ (PanNature)

Hội thảo đã giới thiệu và có các tham luận nghiên cứu về loài vượn đen má trắng và các hoạt động nghiên cứu loài; dự án bảo tồn vượn đen má trắng ở Vân Hồ; kế hoạch trồng phục hồi rừng gắn với du lịch sinh thái và trường học tại Vân Hồ; phục hồi sinh thái rừng và quy hoạch bảo tồn ở Vân Hồ; tiêu chí và danh sách lựa chọn các thành viên tham gia các nhóm nghiên cứu, nhóm truyền thông cộng đồng về bảo tồn vượn… nhằm lựa chọn các giải pháp để bảo tồn vượn và phục hồi rừng ở Vân Hồ.