Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển điện mặt trời

ThienNhien.Net – Hiện nay, nghiên cứu, phát triển công nghệ sạch đang rất được quan tâm, chú trọng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thể hiện qua các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Cụ thể, đã có 2 đề tài liên quan đến năng lượng mặt trời được chọn trong Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia 2011 – 2015 vừa công bố mới đây.


Đó là các đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phát điện sử dụng năng lượng mặt trời” và “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để chế tạo các phần tử pin mặt trời màng mỏng”.

Hai đề tài này sẽ được Chính phủ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, bắt đầu triển khai từ đầu năm 2011 và được thực hiện trong 2 năm.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), với tình hình thiếu hụt điện năng như hiện nay, Bộ đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề tài năng lượng mặt trời, tuy nhiên đây là vấn đề mới nên phụ thuộc rất lớn vào năng lực của các tập thể, cá nhân tham gia. Nếu các đề tài thành công sẽ góp phần cải tiến kỹ thuật, đưa ra thị trường các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu cấp thiết thiếu hụt điện năng.

Song song với việc hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, Thanh Niên 15/07 cho biết, dự thảo Chiến lược quy hoạch phát triển tổng thể năng lượng tái tạo đến năm 2025 đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ phê duyệt cũng đề cập đến cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời.

Với Chiến lược này, lĩnh vực năng lực tái tạo mà điển hình là điện mặt trời có triển vọng phát triển mạnh vào năm 2020.