Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo hồ Hà Nội

ThienNhien.Net – UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng – cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Đề án cải tạo môi trường các hồ của Hà Nội – chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, giám sát tiến độ, chủ động phối hợp, đôn đốc các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.


Đồng thời, có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai cải tạo các hồ giai đoạn tiếp theo; tổng hợp hồ sơ quy hoạch mặt bằng, hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí các dự án cải tạo hồ, báo cáo UBND thành phố; chủ trì tổ chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý, khai thác các hồ sau đầu tư, trình UBND Thành phố phê duyệt trước 15/08/2010.

Thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội khẩn trương hoàn thiện thiết kế cơ sở, kịp thời cung cấp đủ hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho các chủ đầu tư để có thể tiến hành công tác kè hồ sau khi công tác nạo vét hoàn thành. 

UBND các quận, huyện đã được giao làm chủ đầu tư giải phóng mặt bằng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao, tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.